Atmintinė dėl Smiltynės perkėlos bilietų kompensavimo

Weather conditions table


Mėgstami Pavadinimas Vieta Data Oro temperatūra (℃) Vėjo kryptis Vėjo greitis (m/s) Kritulių tipas Kritulių intensyvumas (mm/h) Dangos temperatūra (℃) Rasos taškas (℃) Kelio dangos būklė Sukibimo koeficientas ID UNIX_TIME ROAD_SORT CAMERA_ID COL_NAME COL_FRICTION
 

Duomenų teikėjai

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2003-2012

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT ©, 2006

 

Naudojimo sąlygos

Svetainėje eismoinfo.lt teikiamą informaciją naudoti ir platinti kituose informaciniuose šaltiniuose galima tik nurodant Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos arba interneto svetainę eismoinfo.lt kaip informacijos šaltinį.

Eismoinfo.lt pagalba...
 

PRANEŠTI EISMO INFORMACIJOS CENTRUI

Siųsti

Vaizdo kameros


Atviri duomenys

Atviri duomenys - tai duomenys, kuriuos bet kas gali laisvai panaudoti, pakartotinai panaudoti ir platinami, daugių daugiausia patenkindamas reikalavimą nurodyti duomenų šaltinį ir reikalavimą pakartotinai naudoti duomenis tik tomis pačiomis sąlygomis.[1]  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM (toliau – Kelių direkcija), prisijungdama prie atvirų duomenų iniciatyvos Lietuvoje, sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais, Kelių direkcijos disponuojamais duomenimis. Tokiais duomenimis gali nevaržomai naudotis įvairių mobiliųjų ar taikomųjų programų kūrėjai, mokslininkai ir studentai, privačių ir valstybinių įmonių darbuotojai bei kiti asmenys ar jų grupės. Už atvirų duomenų naudojimą atsako duomenų naudotojai. Taip pat Kelių direkcijos administratoriai negarantuoja, kad duomenų prieinamumas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai ir duomenų klaidos bus nedelsiant ištaisytos.
Atviri Kelių direkcijos duomenys arba nuorodos į atvirus duomenis yra talpinamos internetinėse svetainėse lakd.lt, eismoinfo.lt ir opendata.gov.lt

Kelių oro sąlygų duomenys ir eismo apribojimų (remonto darbų, kliūčių ir pan.) informacija yra teikiama DATEX II 2.0RC2 formatu, kurio specifikacija pateikiama interneto puslapyje www.datex2.eu

Duomenys duomenų gavėjui yra teikiami neatlygintinai, tačiau su duomenų gavėju yra sudaroma duomenų teikimo sutartis, kuria duomenų gavėjas įsipareigoja duomenis naudoti sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

 

Kelių oro sąlygų stotelių duomenys

Šalia valstybinės reikšmės kelių pastatytos automatinės kelių oro sąlygų stotelės iš kurių duomenys renkami į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą. Kelių oro sąlygų stotelėse sumontuoti jutikliai matuojantys kelių būklei ir eismo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją (kelio dangos paviršiaus ir oro temperatūrą, oro santykinę drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį, greitį ir gūsius, kritulių intensyvumą ir tipą, matomumą, kelio dangos būklę, kelio konstrukcijos įšalo gylį ir kt.)

Kelių oro sąlygų stotelių informaciją galite gauti JSON formatu šiais internetiniais servisais:

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-service

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-retrospective?

Retrospektyvos serviso parametrai:

id – įrenginio id, galima paimti iš pirmo.

time – unix timestamp seniausiems duomenim (nebūtinas)

number – duomenų skaičius (nebūtinas, standartiškai gražinama 100 įrašų).

 

Eismo intensyvumo skaitiklių duomenys

Eismo intensyvumo skaitikliai į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą  teikia duomenis apie įrengimo vietoje keliu pravažiavusių transporto priemonių skaičių, greitį ir kryptį. Eismo intensyvumo skaitiklių duomenis (skaitiklio ID, pavadinimas, vieta (kelio numeris, pavadinimas), įrenginio vieta (km) ir koordinatės x,y (WGS), skaitiklio homogeninis ruožas (pradžios ir pabaigos taškas x,y), homogeninio ruožo greičio režimai (žiemą, vasarą), vidutinis greitis pirmyn/atgal, vidutinis transporto priemonių skaičius pirmyn/atgal.) galite gauti jSON formatu internetiniu servisu:

http://eismoinfo.lt/traffic-intensity-service

 

Eismo apribojimų duomenys:

Informacija apie remonto darbus bei jų trukmę ir apylankas, perspėjimus apie eismo apribojimus dėl gamtinių sąlygų ir įspėjimus apie eismui pavojingas kliūtis bei eismo sutrikimus galite gauti jSON formatu internetiniu servisu: 

http://restrictions.eismoinfo.lt

Duomenų struktūra yra artima WAZE CIFS specifikacijai: https://blog.waze.com/p/blog-page_19.html

 

 

Elektromobilių įkrovos stotelių duomenys

Informaciją apie šalia valstybinės reikšmės kelių pastatytų elektromobilių įkrovos stotelių veikimą ir užimtumą galima gauti jSON formato internetine paslauga:

http://eismoinfo.lt/eismoinfo-backend/feature-info/EIA/ID, kur ID yra stotelės identifikacinis kodas iš bendro stotelių sąrašo: http://eismoinfo.lt/eismoinfo-backend/layer-static-features/EIA?lks=true

 

Atviri GIS duomenys:

http://gissrv.eismoinfo.lt/server/rest/services/LAKD

http://lakd-lakd.opendata.arcgis.com

 

Atviri viešojo transporto kelionių duomenys:

http://www.visimarsrutai.lt/gtfs/gtfs_all.zip

Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos duomenys GTFS formatu:

  • visų rūšių viešojo transporto tvarkaraščiai
  • viešojo transporto maršrutai
  • stotelės, stotys, oro uostai ir kt.

Duomenų šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcija, savivaldybės ir privatūs vežėjai.

 

 

Asmenys, turinys registruotą buveinę Neringos mieste ar Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje registruoti darbuotojai, neįgalieji, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje, turi teisę per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos keltis keltu kompensuotinai.

Keliantis per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos, keleiviai turi nuskenuoti ar pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje), o transporto priemonės numeriai nuskenuojami automatiškai, tačiau rekomenduojama turėti transporto priemonės registracijos liudijimą.

Fiziniai asmenys

Fiziniai asmenys, norintys automobiliu kompensuotinai keltis per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos, privalo būti registravę savo gyvenamąją vietą Neringos mieste ar Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje bei būti keliamos transporto priemonės savininkai ar valdytojai. Tai įrodo įrašas techniniame transporto priemonės pase. Papildomai siųsti prašymų į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) nereikia.

Moksleiviai

Nepilnamečiai moksleiviai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kuršių nerijoje ar Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, gali būti keliami kompensuotinai vežėjui pateikę moksleivio pažymėjimą.

Kad moksleiviai būtų keliami tik pateikę moksleivio pažymėjimą,  nepilnamečių moksleivių tėvai ar kiti atsakingi asmenys Kelių direkcijai turi pateikti:

1)      patvirtintos formos prašymą;

2)      moksleivio pažymėjimo kopiją.

Per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, Kelių direkcijos darbuotojai patikrina atsiųstus duomenis ir nepilnamečiai moksleiviai yra įtraukiami į Elektroninį sąrašą.

Neįgalieji


Visi neįgalūs asmenys, nepriklausomai nuo jų registruotos gyvenamosios vietos, turi teisę per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos keltis keltu kompensuotinai. Tačiau svarbu, kad neįgalusis asmuo būtų transporto priemonės savininkas arba valdytojas ir ši informacija būtų pažymėta techniniame transporto priemonės pase. Taip pat asmenys privalo būti registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje

 

Dviračiai

Keleiviai su dviračiu, turintys teisę į kompensuojamą perkėlimą, kasoje turi pateikti asmens dokumentą ir pasiimti bilietą, skirtą kompensuojamam perkėlimui su dviračiu. Šis bilietas nuskaitomas elektroninėmis priemonėmis prieš patenkant į keltą.

Bilieto kainos kompensavimas esant sistemos gedimams

Jei žinote, kad jums priklauso kompensuojamas perkėlimas, tačiau dėl sistemos ar kitų techninių klaidų jūsų buvo paprašyta už perkėlimą susimokėti, turite teisę į pinigų grąžinimą.

Norėdami susigrąžinti pinigus, turite pateikti Kelių direkcijai:

1) patvirtintos formos prašymą dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu ir valdytoju;

2) patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją;

3) transporto priemonės registracijos liudijimo, kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, kopiją.

Kelių direkcija, gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

Prireikus įsitikinti pateiktos informacijos teisingumu bei užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, Kelių direkcijos atsakingi darbuotojai turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, įrodančių, kad besikreipiančiam asmeniui gali būti suteikta teisė į bilieto kainos kompensavimą.

Daugiau informacijos apie Smiltynės perkėlos bilieto kainos kompensavimą galite rasti Kelių direkcijos interneto svetainėje bei paskambinę į Eismo informacijos centrą trumpuoju telefonu 1871 arba ilguoju numeriu 8 5 232 9677.