Minima atšvaitų diena

Weather conditions table


Mėgstami Pavadinimas Vieta Data Oro temperatūra (℃) Vėjo kryptis Vėjo greitis (m/s) Kritulių tipas Kritulių intensyvumas (mm/h) Dangos temperatūra (℃) Rasos taškas (℃) Kelio dangos būklė Sukibimo koeficientas ID UNIX_TIME ROAD_SORT CAMERA_ID COL_NAME COL_FRICTION
 

Duomenų teikėjai

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2003-2012

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT ©, 2006

 

Naudojimo sąlygos

Svetainėje eismoinfo.lt teikiamą informaciją naudoti ir platinti kituose informaciniuose šaltiniuose galima tik nurodant Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos arba interneto svetainę eismoinfo.lt kaip informacijos šaltinį.

Eismoinfo.lt pagalba...
 

PRANEŠTI EISMO INFORMACIJOS CENTRUI

Siųsti

Vaizdo kameros


Atviri duomenys

Atviri duomenys - tai duomenys, kuriuos bet kas gali laisvai panaudoti, pakartotinai panaudoti ir platinami, daugių daugiausia patenkindamas reikalavimą nurodyti duomenų šaltinį ir reikalavimą pakartotinai naudoti duomenis tik tomis pačiomis sąlygomis.[1]  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM (toliau – Kelių direkcija), prisijungdama prie atvirų duomenų iniciatyvos Lietuvoje, sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais, Kelių direkcijos disponuojamais duomenimis. Tokiais duomenimis gali nevaržomai naudotis įvairių mobiliųjų ar taikomųjų programų kūrėjai, mokslininkai ir studentai, privačių ir valstybinių įmonių darbuotojai bei kiti asmenys ar jų grupės. Už atvirų duomenų naudojimą atsako duomenų naudotojai. Taip pat Kelių direkcijos administratoriai negarantuoja, kad duomenų prieinamumas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai ir duomenų klaidos bus nedelsiant ištaisytos.
Atviri Kelių direkcijos duomenys arba nuorodos į atvirus duomenis yra talpinamos internetinėse svetainėse lakd.lt, eismoinfo.lt ir opendata.gov.lt

Kelių oro sąlygų duomenys ir eismo apribojimų (remonto darbų, kliūčių ir pan.) informacija yra teikiama DATEX II 2.0RC2 formatu, kurio specifikacija pateikiama interneto puslapyje www.datex2.eu

Duomenys duomenų gavėjui yra teikiami neatlygintinai, tačiau su duomenų gavėju yra sudaroma duomenų teikimo sutartis, kuria duomenų gavėjas įsipareigoja duomenis naudoti sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

 

Kelių oro sąlygų stotelių duomenys

Šalia valstybinės reikšmės kelių pastatytos automatinės kelių oro sąlygų stotelės iš kurių duomenys renkami į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą. Kelių oro sąlygų stotelėse sumontuoti jutikliai matuojantys kelių būklei ir eismo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją (kelio dangos paviršiaus ir oro temperatūrą, oro santykinę drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį, greitį ir gūsius, kritulių intensyvumą ir tipą, matomumą, kelio dangos būklę, kelio konstrukcijos įšalo gylį ir kt.)

Kelių oro sąlygų stotelių informaciją galite gauti JSON formatu šiais internetiniais servisais:

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-service

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-retrospective?

Retrospektyvos serviso parametrai:

id – įrenginio id, galima paimti iš pirmo.

time – unix timestamp seniausiems duomenim (nebūtinas)

number – duomenų skaičius (nebūtinas, standartiškai gražinama 100 įrašų).

 

Eismo intensyvumo skaitiklių duomenys

Eismo intensyvumo skaitikliai į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą  teikia duomenis apie įrengimo vietoje keliu pravažiavusių transporto priemonių skaičių, greitį ir kryptį. Eismo intensyvumo skaitiklių duomenis (skaitiklio ID, pavadinimas, vieta (kelio numeris, pavadinimas), įrenginio vieta (km) ir koordinatės x,y (WGS), skaitiklio homogeninis ruožas (pradžios ir pabaigos taškas x,y), homogeninio ruožo greičio režimai (žiemą, vasarą), vidutinis greitis pirmyn/atgal, vidutinis transporto priemonių skaičius pirmyn/atgal.) galite gauti jSON formatu internetiniu servisu:

http://eismoinfo.lt/traffic-intensity-service

 

Eismo apribojimų duomenys:

Informacija apie remonto darbus bei jų trukmę ir apylankas, perspėjimus apie eismo apribojimus dėl gamtinių sąlygų ir įspėjimus apie eismui pavojingas kliūtis bei eismo sutrikimus galite gauti jSON formatu internetiniu servisu: 

http://restrictions.eismoinfo.lt

Duomenų struktūra yra artima WAZE CIFS specifikacijai: https://blog.waze.com/p/blog-page_19.html

 

 

Elektromobilių įkrovos stotelių duomenys

Informaciją apie šalia valstybinės reikšmės kelių pastatytų elektromobilių įkrovos stotelių veikimą ir užimtumą galima gauti jSON formato internetine paslauga:

http://eismoinfo.lt/eismoinfo-backend/feature-info/EIA/ID, kur ID yra stotelės identifikacinis kodas iš bendro stotelių sąrašo: http://eismoinfo.lt/eismoinfo-backend/layer-static-features/EIA?lks=true

 

Atviri GIS duomenys:

http://gissrv.eismoinfo.lt/server/rest/services/LAKD

http://lakd-lakd.opendata.arcgis.com

 

Atviri viešojo transporto kelionių duomenys:

http://www.visimarsrutai.lt/gtfs/gtfs_all.zip

Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos duomenys GTFS formatu:

  • visų rūšių viešojo transporto tvarkaraščiai
  • viešojo transporto maršrutai
  • stotelės, stotys, oro uostai ir kt.

Duomenų šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcija, savivaldybės ir privatūs vežėjai.

 

 

 

Šiandien, spalio 15-ąją, minima tradicinė Atšvaitų dieną. Tamsūs rudens vakarai vis ilgesni, o ir rytai atrodo tarsi susilieję su naktimi. Taigi į darbus ar mokyklas vykstame tamsoje. Svarbu suprasti, kad vairuotojams pėstieji dažnai yra tarsi nematomi – važiuojant įjungus artimąsias šviesas, žmogus be atšvaito kelyje paprastai matomas iki jo likus vos 40–50 metrų atstumui. Žmogui dėvint atšvaitą, jis tampa pastebimas gerokai anksčiau – jau apie 150 metrų. 
 
Automobilių vairuotojai, nepamirškite, kad tamsiuoju paros metu sustoję neapšviestame kelyje irgi tampate „nematomais“ pėsčiaisiais. Visuomet automobilio salone turėkite ryškiaspalvę šviesą atspindinčią liemenę ir į kelią eikite tik ją dėvėdami. Keisdami padangas ar kitaip tvarkydami savo technikos priemones kelyje, nepamirškite jos pažymėti avariniu ženklu bei įjungti avarines automobilio šviesas. 
 
Pėstieji, eidami tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, atšvaitą-juostelę tvirtinkite ant dešinės rankos, aukščiau riešo ar ant kojų blauzdos srityje. Pakabinamas atšvaitas (atšvaitas su virvele) žiogeliu segamas prie viršutinio drabužio dešinės kišenės. Jei kišenės nėra – juosmens aukštyje. Atšvaitas turi kabėti žmogaus kelių aukštyje arba automobilio žibintų aukštyje, t. y., 50–70 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Prisiminkite, kad užmiesčio keliu arba vietose, kur nėra šaligatvių (miesteliai, sodo bendrijų teritorijos ir kt.), reikia eiti kairiuoju kelio kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu, priešais artėjančias transporto priemones. 
 
Užmiesčio keliu arba vietose, kur nėra šaligatvių (miesteliai, sodo bendrijų teritorijos ir kt.), reikia eiti kairiuoju kelio kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu, priešais artėjančias transporto priemones. 
 
Taip pat svarbu prisisegti atšvaitą matomoje vietoje. Dažnai pėstieji, nors ir turi atšvaitą, jį dedasi neteisingai. Pavyzdžiui, vienintelis turimas atšvaitas tvirtinamas ant  rankinės ar kuprinės. Rankinė uždengiama ranka ir taip atšvaitas lieka nepastebėtas. 
 
Dviračių vairuotojai, prisiminkite, kad iš abiejų dviračio šonų privalote turėti oranžinius šviesos atšvaitus, pritvirtintus prie ratų stipinų. Dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. O vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. 
 
Prisiminkite, kad saugus eismas keliuose įmanomas tik bendradarbiaujant visiems eismo dalyviams. Nepamirškite rūpintis ne tik savimi, bet ir aplinkiniais. Įspėkite neteisingai atšvaitus dėvinčius draugus, vaikus ar senjorus. Gero kelio!